Reelstone cover

Reelstone Cover

De Reelstone Cover is een duurzame, mooie en snelle oplossing voor het renoveren van bestaande raamdorpelsystemen. De cover kan met een paar simpele handelingen direct over de bestaande raamdorpelsystemen worden geplaatst.

Deze glasvezel versterkte raamdorpel kan op maat worden geleverd. Tevens kan de dorpel worden voorzien van kopschotjes. Enkele voordelen die mogen worden benoemd: de cover is licht van gewicht, heeft een bluestone uiterlijk, kan zeer snel worden gemonteerd waarbij het afval tot een minimum wordt beperkt. De Reelstone Cover is leverbaar tot een lengte van 6 meter.

Voordelen van de Reelstone cover

- Licht van gewicht
- Bluestone uiterlijk
- Op maat geleverd
- Leverbaar tot 6 meter uit 1 stuk
- Duurzaam
- Snelle montage
- Minimaal afval

De oplossing voor het renoveren van bestaande raamdorpelsystemen: dat is de Reelstone Cover. Deze cover wordt over een bestaand raamdorpelsysteem worden geplaatst. De Reelstone Cover is een glasvezel versterkte raamdorpel die op maat kan worden geleverd. Indien gewenst kan de dorpel ook worden voorzien van kopschotjes. 

Algemene voorwaarden

Voor onze betaling- en leveringsvoorwaarden gelden onze algemene voorwaarden.

Download onze algemene voorwaarden hier.

Contact ISC

 • ISC BV
 • Heidebloemstraat 1, 1582 ZA Schijndel
 • Postbus 311, 5480 AH Schijndel
 • T: +31 (0)73-611 06 14
 • F: +31 (0)73-611 06 01
 • info@isc-nl.com

Let op: in verband met de feestdagen zijn wij van 25 december tot en met 3 januari gesloten!

Contact

 • ISC BV
 • Heidebloemstraat 1, 5482 ZA Schijndel
 • Postbus 311, 5480 AH Schijndel
 • T: +31 (0)73-611 06 14
 • F: +31 (0)73-611 06 01
 • info@isc-nl.com

 

Let op: in verband met de feestdagen zijn wij van 25 december tot en met 3 januari gesloten!

Privacyverklaring ISC

ISC B.V., gevestigd aan Heidebloemstraat 1, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

ISC B.V.

Heidebloemstraat 1

+31 (0)73-611 06 14

Persoonsgegevens die wij verwerken

ISC B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@isc-nl.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ISC B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- ISC B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

- ISC B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ISC B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ISC B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ISC B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

ISC B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ISC B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ISC B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ISC B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@isc-nl.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ISC B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ISC B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@isc-nl.com

 

Transportcondities

Transportcondities:                                                        

 • orders < € 1000,= Transportkosten voor opdrachtgever 
 • orders > € 1000,= Franco met uitzondering lengtes > 6000 mm
   
 • Bij de eerstvolgende order waarbij het weektotaalbedrag > € 1000,= (excl. BTW) worden de eerder aan u berekende transportkosten geannuleerd.

 

Tranportcondities handelslengten:

Voor handelslengten gelden afwijkende verpakkings- en transportkosten:

 • 1 t/m 4 stuks à 6200mm € 80,00 per zending
 • 5 t/m 9 stuks à 6200mm € 110,00 per zending
 • 10 t/m 19 stuks à 6200mm € 150,00 per zending
 • 20 t/m 40 stuks à 6200mm € 250,00 verzending per krat
   
 • (maximaal per krat 40 stuks)
 • Statiegeld kratverpakking € 500,00 per krat

De kern van de StralendWARM oplossingen

StralendWARM is een integrale oplossing die ventileren, verwarmen en energie besparen met een eenvoudige installatie realiseert. StralendWARM is toepasbaar in een breed scala aan type woningen en door zijn eenvoud voor bewoners ook te begrijpen en te bedienen. StralendWARM kan in All-Electric als in Hybride situaties toegepast worden.

De StralendWARM ventilatieoplossingen verzorgen de ventilatie in een woning door comfortabele luchttoevoer in de verblijfsruimten middels de Movair ECO Ventilatieradiator en de afvoer van lucht via geluidarme ventielen middels de Inventum Ecolution. Hierbij wordt per saldo op zeer efficiënte wijze energie opgewekt in plaats van verloren. Door het mechanisch afvoeren van lucht door de Ecolution ontstaat er onderdruk in de woning. Vanwege deze onderdruk wordt er via de ECO Ventilatieradiator lucht aangezogen van buiten. Afhankelijk van de luchtdichtheid van de woning kan dit op verschillende manieren gerealiseerd worden.

Movair Ventilerende dorpel

De lucht voor de ventilatieradiator wordt toegevoerd via de Movair Ventilerende onderdorpel van het kozijn en een kort geluiddempend kanaal. De Movair Ventilerende onderdorpel kan toegepast worden in zowel kunststof-, aluminium als houten kozijnen. Tevens kan deze dorpel d.m.v. het Movair Window Upgrade concept toegepast worden in bestaande houten kozijnen.

StralendWARM: Een integrale oplossing waarbij 1 + 1 = 3

De kracht van de Movair ECO Ventilatie radiator:

 1. De eenvoudige bediening;
 2. De hoge stralingswarmte;
 3. De lucht komt gefilterd de woning binnen;
 4. De comfortabele temperatuur van de toegevoerde verse buitenlucht zonder koudeval;
 5. De verticale instroomrichting van deze toegevoerde lucht die het gevoel van tocht voorkomt.

De kracht van de Movair Ventilerende Onderdorpel:

 1. Esthetisch, geen rooster of toevoeropening zichtbaar;
 2. Te combineren met houten, kunststof en aluminium kozijnen;
 3. Als Window Upgrade ook te integreren in bestaande houten kozijnen;
 4. Laat de bestaande gevel intact;
 5. Prefab: Minder complex in de uitvoering met minder risico’s in performance.

De kracht van de Inventum Ecolution is:

 1. De hoge SCOP, het hele jaar door > 4,2;
 2. De Ecolution realiseert warmte terug winning op basis van natuurlijke ventilatie d.m.v. de warmtepompfunctie. Hierbij is de efficiency en het rendement hoger dan bij traditionele WTW met balansventilatie.
 3. Garandeert voldoende ventilatie voor een gezonde woning
 4. De Ecolution ventileert permanent echter de warmtepomp slaat alleen aan als nodig voor ruimteverwarming en/of tapwaterverwarming;
 5. De Ecolution is een warmtepomp zónder buitenunit.

De kracht van de combinatie: StralendWARM

 1. De eenvoud. Zowel in de exploitatie en het gebruik door de bewoners.
 2. De bewoner is zich het functioneren van de installatie niet bewust. Hoeft niets te regelen aan de toevoer van lucht en kan de afvoer met de bekende driestanden schakelaar naar behoefte variëren.
 3. Ventileren is energie winnen! De bewoner wordt gemotiveerd om voldoende te ventileren.
 4. Ook bij grote ventilatie behoefte (>bouwbesluit) geen tocht of comfortverlies.
 5. Door meer stralingswarmte volstaat een lagere ruimtetemperatuur.

Waar is StralendWARM toepasbaar

StralendWARM kan zowel in nieuwbouw als in bestaande bouw toegepast worden.

Nieuwbouw: Welke oplossing van StralendWARM is gewenst?

In nieuwbouw wordt StralendWARM als All-Electric oplossing toegepast in zowel in Energie Neutrale als in NOM woningen. StralendWARM is zowel in de investeringsfase als bij gebruik en onderhoud aanmerkelijk goedkoper dan de bekende All-Electric alternatieven.

Bestaande bouw: Welke oplossing van StralendWARM is toepasbaar?

In bestaande bouw kan StralendWARM, door de verschillende opties, aan de specifieke situatie en wensen worden aangepast. StralendWARM kan uitgevoerd worden in verschillende varianten van hybride tot All-Electric en zelfs bij Stadsverwarming. Daarbij kijken we met name naar de principes van de Trias Energetica en Non-regret. Uitgangspunt bij Non-regret is de uiteindelijke situatie waaraan de woning of het complex moet voldoen in het jaar 2050, het Referentiejaar .

We komen tot een specifieke uitvoering bij een bestaande woning of complex op basis van de onderstaande vragen:

 1. Hoe lang moet de woning of het complex nog meegaan? De verwachte levensduur?
  Indien tot na 2050, het Referentiejaar , leg dan de prioriteit bij de schil. Een goede isolatie en Qv10 waarde. Door de lagere warmtevraag zal een andere installatie met minder energieverbruik mogelijk zijn. Er kan meteen bespaard worden op de benodigde installatie en het energieverbruik. De warmtebehoefte richt zich dan met name op de toegevoerde lucht.
 2. Uit TCO berekeningen volgt steeds dat de besparing op energie en een kleinere installatie door een juiste renovatie opweegt tegen de rentelasten van een, uiteindelijk toch voor het Referentie jaar noodzakelijke maar naar voor gehaalde, renovatie.
 3. Is de schil reeds goed geïsoleerd of zijn vóór het Referentiejaar nog extra maatregelen nodig?
  Kozijnen zijn een grote bepalende factor voor de energieprestatie van een woning. Bij vervanging van de kozijnen kan de Movair ventilerende dorpel geïntegreerd worden. Indien kozijnen niet voor het Referentiejaar  aan vervanging toe zijn kan bij houten kozijnen een Window Upgrade overwogen worden. Indien er voor het Referentiejaar geen renovatie van de kozijnen nodig is zijn er andere oplossingen mogelijk om de toevoer naar de Movair ECO Ventilatie radiator mogelijk te maken.
 4. Moeten de bestaande radiatoren nog langer mee?
  Bij StralendWARM wordt de toegevoerde lucht via de Movair ECO Ventilatieradiator de woning binnengebracht maar kan ook achter een bestaande radiator de woning binnenkomen. De functionaliteit is in grote lijnen hetzelfde maar de prestaties liggen aanzienlijk lager. Bovendien zal een in deze fase uitgestelde radiatorvervanging, over de gehele periode gezien (TCO), alleen maar tot hogere kosten leiden.
 5. Hoe wordt vervuilde lucht nu afgevoerd?
  Via aparte kanalen vanuit de keuken, badkamer en toilet of via een centrale afvoer met MV-box? Kan de Ecolution daar op aangesloten worden of zijn extra maatregelen nodig.
  Hoe is de Qv10-waarde? Moeten er maatregelen getroffen worden om de kierdichtheid te verbeteren of zijn er eventueel extra kanalen nodig om alle verblijfsruimten van voldoende onderdruk te voorzien? Wat is de kwaliteit van de huidige afvoerrozetten?
 6. Wat is de huidige warmtebron? Hoe oud is deze en op welke wijze zal de woning in het Referentiejaar verwarmd worden?
  Qua warmtebron voor ruimteverwarming én tapwaterverwarming is de toepassing van de Ecolution een Non-regret stap in de goede richting. Hij kan in hybride situaties een belangrijke bijdrage leveren aan energiebesparing maar kan ook in een woning met een voldoende goed isolerende schil als primaire warmtebron in een Energie Neutrale of NOM All-Electric situatie functioneren.

testpagina

hallo, dit is een testpagina.

Gezond wonen

Gezond wonen in nieuwbouw én renovatie

Een integrale oplossing voor een comfortabele, gezonde en duurzame woning.

Een gezond binnenklimaat en ventilatie hangen nauw met elkaar samen. Iedereen begrijpt de samenhang “hoe minder geventileerd hoe ongezonder”. Vandaar onze stelling “hoe meer je ventileert hoe gezonder de woning”. Echter dit heeft natuurlijk ook een bovengrens. In de praktijk wordt de bovengrens bepaald door het met ventilatie gepaard gaande energieverlies en comfortverlies. Energieverlies is eenvoudig te berekenen en als criterium te gebruiken.

Hoeveel energieverlies is ons een gezonde woning waard?

Comfortverlies is lastiger en is net zoals het belang van een gezond binnenklimaat subjectief. Wat voor de één een acceptabel comfort is kan voor de ander als grote overlast ervaren worden. Zo ook voor gezondheid. Wat voor de één acceptabel is kan voor de ander niet gezond genoeg zijn. Denk aan roken of besparen op de energierekening door minder te ventileren. Dit is dan ook de achilles hiel van elke ‘trade off‘ tussen een gezond binnenklimaat enerzijds en comfortbeleving en de portemonnee van de bewoner.

Hoeveel comfortverlies is ons een gezonde woning waard?

Met StralendWARM hebben we in de praktijk laten zien dat een win/win situatie mogelijk is. Ruimschoots ventileren, zonder comfortverlies én besparen op energie.

Onderzoek naar luchtkwaliteit in bestaande woningen

Vanaf de publicatie van het MONICAIR rapport is duidelijk dat de binnenluchtkwaliteit onvoldoende is. Zelfs ventilatiesystemen die voldoen aan de regelgeving zijn geen garantie op voldoende luchtkwaliteit. Er wordt gewerkt aan de herschrijving van de NEN 1087 en waarschijnlijk zal de binnenluchtkwaliteit (IAQ) opgenomen gaan worden in de regelgeving waarbij energieprestatie en comfort harde randvoorwaarden zullen worden. In de tussentijd zullen we de bestaande regelgeving moeten loslaten en van onze eigen ervaringen, inzichten en ambities uit moeten gaan waarbij de eindkwaliteit en de bewonersbeleving voorop staan.

Gezondheid voorop

Een gezonde woning die ook aangenaam is realiseert StralendWARM door ruim voldoende te ventileren zonder overlast van geluid of tocht. CO2 sturing is een uitstekende parameter om deze vervuiling tijdens onze aanwezigheid te meten en te sturen maar is ons inziens niet voldoende. In woningen wordt vaak een aanzienlijk hoger gehalte aan fijnstof gemeten dan buiten. Dit fijnstof blijkt in grote hoeveelheden vrij te komen bij koken (TNO: 90 % van de blootstelling aan ultrafijnstof vindt binnen plaats). Andere schadelijke stoffen komen ook vrij tijdens onze afwezigheid, zij ontstaan 24 uur per dag. Door voldoende te ventileren voeren we naast vocht, CO2 en fijnstof ook stoffen af als Radon en een grote groep stoffen vallend in de categorie Vluchtige Organische Stoffen. Door ruime ventilatie krijgt schimmel minder kans. De toegevoerde verse lucht komt in elke verblijfsruimte rechtstreeks van buiten via een geluiddempende voorziening, gefilterd, de woning binnen. Tot slot worden de juiste geluidarme afvoerrozetten toegepast, de installatie correct ingeregeld en de bewoners goed geïnformeerd.

Onze ambitie, de beleving van StralendWARM door de bewoner

De belangrijkste redenen voor een bewoner om in te grijpen in het ventilatiesysteem en daardoor onvoldoende te ventileren zijn koude tocht, geluidoverlast bij de toevoercomponenten, het geluid dat de afvoerrozetten maken en het geluid van de MV-box zelf. De doelstelling van Inventum, Henrad/Stelrad en Movair bij het ontwerp van StralendWARM was aan al deze facetten serieus aandacht te besteden en op te lossen. ‘The proof of the pudding is in eating’: In veel woningen zijn reeds componenten van StralendWARM naar tevredenheid toegepast en de prestaties beoordeeld. Het complete concept is recentelijk toegepast in nieuwbouw en renovatie. De ervaringen worden gemonitord. De partners van StralendWARM zijn gecommitteerd aan de doelstelling een gezonde, comfortabele en duurzame woning te realiseren. Door voortschrijdend inzicht is ons concept nooit klaar.

Energieverlies door ventilatie

De gangbare gedachte is dat het energieverlies, veroorzaakt door ventilatie, tot uitdrukking komt in de benodigde energie om de toegevoerde lucht op de gewenste ruimtetemperatuur te brengen. Echter natuurkundig gezien vindt het feitelijke energieverlies plaats bij de naar buiten afgevoerde lucht. Zolang daar nog warmte in zit voer je energie af. Is de temperatuur van de afgevoerde lucht hoger dan van de toegevoerde lucht dan is er feitelijk sprake van energieverlies door ventilatie. Dus omgekeerd, indien de temperatuur van de afgevoerde lucht lager is dan van de toegevoerde lucht, is er sprake van energiewinst door ventilatie.

De behoefte om de toegevoerde lucht op te warmen, wat dus energie kost, komt voort uit de gestelde comforteisen. Immers koude toegevoerde lucht leidt tot comfort klachten. In de NEN 8088 wordt de opwarming van de toegevoerde lucht als energieverlies gekenmerkt. Feitelijk dus ten onrechte. Eigenlijk is dit een comforteis.

De samenhang tussen een goed isolerende schil en de beleving van ventilatie en warmte

Naarmate een woning beter geïsoleerd is (lage transmissieverliezen en kierdicht) nemen de temperatuurverschillen binnen een woning sterk af. Door deze geringe temperatuurverschillen valt het verschil in temperatuur tussen de van buiten aangevoerde verse lucht en de binnentemperatuur extra op. Dit kan tot comfortproblemen leiden. Dit comfortaspect wordt dus steeds belangrijker naarmate een woning beter geïsoleerd is. Dit is temeer een belangrijk aandachtspunt om dat eerder aangegeven is dat we bewust meer moeten ventileren om de luchtkwaliteit te borgen. De enige oplossing voor dit comfortprobleem is dat instromende lucht, bij koude buitentemperaturen, voorverwarmt zal moeten worden voordat het de leefruimte binnenkomt. Balansventilatie komt hier in grote matte aan tegemoet. Luchttoevoer via de klassieke ZR-roosters niet. Oplossingen met elektrisch voorverwarmde lucht kunnen niet aan de duurzaamheidscriteria voldoen.

Naarmate een schil beter geïsoleerd is neemt de hoeveelheid toe te voeren warmte, om de verblijfsruimte op temperatuur te houden, dus af. Het vermogen van de verwarmingselementen wordt verlaagd vanwege de sterk verlaagde transmissieverliezen. Lage temperatuur verwarmingssystemen zijn hier een gevolg van.

Echter de hoeveelheid ventilatielucht en de buitenluchttemperatuur blijft wel hetzelfde. Dus de hoeveelheid toe te voeren warmte om de toegevoerde buitenlucht op te warmen blijft in een goed geïsoleerde woning hetzelfde als in een slecht geïsoleerde woning.

Door deze veranderde verhouding zal een bewoner de ‘kou’ van de toegevoerde lucht steeds nadrukkelijker ervaren.

Bovendien missen de lage temperatuur systemen een voor het comfort belangrijke component: Stralingswarmte.

Tot slot hebben mensen behoefte aan een regelbare temperatuur die met een redelijke snelheid reageert op een gewijzigde temperatuurinstelling. De gewenste omgevingstemperatuur is sterk afhankelijk van de tijd van de dag en de activiteit van de bewoner.

 

Gezond wonen

testtttt

Movair+ ECO ventilatieradiator

Een goede ventilatie wordt steeds belangrijker om een gezond binnenklimaat te creëren. Dat betekent meer verse lucht de woning inbrengen. Maar hoe doen we dit zonder klachten zoals koude tocht, geluidsoverlast en vieze lucht? 

Movair en Henrad/Stelrad hebben een oplossing bedacht die zorgt voor verse, gezonde binnenlucht zonder comfortverlies: de Movair+ ECO ventilatieradiator. Het belangrijkste doel van deze radiator is energieprestatie en comfort. Bij de klassieke ZR-roosters komt de lucht horizontaal de woning binnen. Is die lucht koud, dan valt deze naar beneden. Dit zorgt voor een onaangename koudeval. Ook vuil kan via de ZR-roosters gewoon naar binnen.

Filter en geluiddemper

De Movair+ ECO ventilatieradiator wordt standaard uitgevoerd met een filter en een geluiddemper. De binnenkomende lucht neemt warmte over van de radiator voordat het de leefruimte in gaat. 

Voordelen Movair+ ECO ventilatieradiator:

- Minder transmissieverlies
- Minder dwarsventilatie
- Snellere opwarming
- Meer stralingswarmte
- Meer convectiewarmte

Eco radiator van Henrad/Stelrad

Uniek aan de Henrad/Stelrad Eco radiator is het concept waarbij de directe instroom van warm water eerst in de voorste plaat plaatsvindt waardoor deze een hogere temperatuur heeft. Dit zorgt voor meer stralingswarmte, waardoor het comfort gevoel verhoogt en tevens behouden blijft bij lagere temperatuursystemen. Door de verhoogde stralingstemperatuur aan de voorkant is de achterste minder warm dan bij andere radiatoren. Er gaat dus minder stralingswarmte verloren via de muur.

Movair+ ECO ventilatieradiator

Bluestone onderdorpel

Maak kennis met de nieuwste generatie composiet onderdorpels van ISC Profielen! 

 

Maak kennis met de nieuwste generatie composiet onderdorpels van ISC Profielen: Bluestone. Deze onderdorpels zijn samengesteld uit GVC glasvezelcomposiet en bevat een compleet nieuwe techniek met uni-directionele glasvezel.

De onderdorpel is verkrijgbaar in bluestone of Ral 9005 mat zwart met structuurkorrel. De toplaag van de Bluestone onderdorpel bestaat altijd uit PU lak (componenten lak). Deze lak zorgt voor een UV-, ozon-,  en krasbestendige toplaag.

De Bluestone onderdorpel is afgestemd op gangbare kunststof systeemhuizen.

Energie en duurzaamheid

In deze tijd, waarin energie en duurzaamheid een belangrijke rol spelen, past de Bluestone onderdorpel perfect in het nieuwe bouwen. De Bluestone onderdorpel heeft een maatvoering van 120x50 mm en is inkort baar tot 30 mm hoogte (renovatie detail).

 

Isolatie
Indien gewenst kan de Bluestone onderdorpel EPS geïsoleerd worden. Op die manier wordt een minimale Ud waarde van 0.85 W/m2K gecreëerd. De bouwaansluitingen worden luchtdicht uitgevoerd.

Luchtdichte aansluiting

Alle Bluestone onderdorpels zijn bij de aansluiting aan het kozijn luchtdicht afgewerkt door middel van een kunststof eindkap.  De aanslagrubbers in het kozijnprofiel kunnen direct doorlopen door de neutaansluiting tot onder aan het profiel. Dit geeft een gegarandeerde luchtdichte en perfecte bouwaansluiting.

 

Neuten
De aansluitneuten zijn samengesteld uit HMPE materiaal (ral 7037 Bluestone of ral 9005 zwart). Alle bijbehorende neuten zijn uitgevoerd met verzinkte paspennen om het kozijnprofiel te positioneren. Bovenop de neut bevindt zich een drainage kanaal om eventueel water uit het kozijnprofiel af te voeren.

Waterdichtheid
Voor alle aansluitingen zal een EPDM pakking worden bijgeleverd om een mooie en goede waterdichtheid te garanderen.


Afwatering in de neut en paspennen

Bluestone onderdorpels
Bluestone onderdorpels worden altijd op maat aangeleverd en is in twee kleuren leverbaar:

·         Bluestone          

·         Ral 9005 zwart.

Gangbare kunststof kozijnsystemen:

K-Vision  70 serie                        112 mm
K- Vision 76 serie                        120 mm
Gealan  8000 serie                       115 mm
Gealan  9000 serie                       120 mm
Veka softline82 NL                      116 mm
Deceuninck zendow Royal         115 mm

Download de folder!

 

StralendWARM

Bij het zoeken naar energiezuinige klimaatconcepten, is het lastig de bewoner te voorzien van het door hen gewenste comfort. Bij StralendWARM gaan we voor energiezuinigheid en het door de bewoner gewenste comfort. Dit nieuwe klimaatsysteem is een samenwerking van Movair, Inventum en Henrad/Stelrad.

Om u kennis te laten maken met dit systeem organiseren we het StralendWARM event op 10, 23 en 29 november. Tijdens deze dag praten we u bij over het belang van ventilatie, de voordelen van dit klimaatsysteem en de samenwerking tussen Movair, Inventum en Henrad/Stelrad.

StralendWARM is het energiezuinige klimaatsysteem voor renovatie en nieuwbouw waarbij bewoners de behagelijke stralingswarmte van radiatoren kunnen ervaren en op de momenten die zij wensen. StralendWARM werkt op natuurlijke ventilatie maar zonder de bekende raamroosters. Hierdoor ervaart de bewoner geen koudeval of tocht maar verse, gezonde en voorverwarmde lucht.

Uiteraard hopen wij u en uw collega’s te begroeten tijdens een van deze bijeenkomsten op Gessel 3 in De Meern.  

Programma (van 12.00 tot 16.00)

Inloop
Inclusief lunch

Welkom
Introductie

Rondleiding
Movair showroom

Vraag- en discussie
Stel uw vraag

Afsluiting
Met borrel en hapjes

Meer informatie over StralendWARM?

www.stralendwarm.weebly.com
 

StralendWARM

Bij het zoeken naar energiezuinige klimaatconcepten, is het lastig de bewoner te voorzien van het door hen gewenste comfort. Bij StralendWARM gaan we voor energiezuinigheid en het door de bewoner gewenste comfort. Dit nieuwe klimaatsysteem is een samenwerking van Movair, Inventum en Henrad/Stelrad.

Om u kennis te laten maken met dit systeem organiseren we het StralendWARM event op 10, 23 en 29 november. Tijdens deze dag praten we u bij over het belang van ventilatie, de voordelen van dit klimaatsysteem en de samenwerking tussen Movair, Inventum en Henrad/Stelrad.

StralendWARM is het energiezuinige klimaatsysteem voor renovatie en nieuwbouw waarbij bewoners de behagelijke stralingswarmte van radiatoren kunnen ervaren en op de momenten die zij wensen. StralendWARM werkt op natuurlijke ventilatie maar zonder de bekende raamroosters. Hierdoor ervaart de bewoner geen koudeval of tocht maar verse, gezonde en voorverwarmde lucht.

Uiteraard hopen wij u en uw collega’s te begroeten tijdens een van deze bijeenkomsten op Gessel 3 in De Meern.  

Programma

Inloop
Inclusief lunch

Welkom
Introductie

Rondleiding
Movair showroom

Vraag- en discussie
Stel uw vraag

Afsluiting
Met borrel en hapjes


 

Onzichtbaar ventileren

Over Movair+

Veel mensen hebben last van tocht, koudeval of een slecht binnenklimaat in hun woning. Movair+ levert altijd een goed geventileerde woning. Een gezond binnenklimaat zorgt voor comfort en bevordert bovendien de gezondheid. Deze ventilerende onderdorpel leidt verse buitenlucht comfortabel naar binnen. Op deze manier ontstaat er een gezond binnenklimaat in combinatie met duurzaamheid en een laag energieverbruik. Movair+ is het kozijn dat ademt!

Gezonde ventilatie

Verse lucht die via ventilatieroosters woningen binnenstroomt, kan door de kleine radiatoren in goed geïsoleerde huizen onvoldoende opgewarmd worden. Bewoners ervaren als gevolg hiervan een onaangename koudeval en sluiten de ventilatieroosters. Helaas ontstaat er hierdoor een slechte binnenluchtkwaliteit, met grote gevolgen voor onze gezondheid. Door Movair+ in uw kozijn te integreren ventileert u zonder tocht of koudeval.

 

De voordelen van Movair
Montagevoorschriften
Technische informatie

 

Onzichtbaar ventileren

Test voor QR codes

StralendWARM

StralendWARM is een compleet klimaatsysteem. Het wekt warmte op met hernieuwbare energie op de meest efficiënte manier. Het gebruikt de ventilatielucht uit de woning en maakt er warmte en warm tapwater mee. De verse lucht stroomt onzichtbaar gefilterd de woning in. De meest comfortabele en energiezuinige radiator verwarmd de binnenkomende verse lucht. Geen koudeval via roosters. StralendWARM levert de bewoner warmte die men het lekkerst vindt, stralingswarmte en die is ook nog eens regelbaar.

 

Movair, Henrad/Stelrad en Inventum hebben de handen ineen geslagen en vullen elkaar aan in het StralendWARM klimaatsysteem. Met de Inventum Ecolution ventilatiewarmtepomp als energetisch superieure opwekker van warmte en warm tapwater. Movair is de ventilerende onderdorpel, die onzichtbaar, stil en gefilterd verse buitenlucht de woning in laat stromen en d.m.v. Henrad/Stelrad Ecoradiatoren voorverwarmd en aangenaam de ruimte in brengt. Deze combinatie garandeert een gezond en comfortabel klimaat voorzien van stralingswarmte. Bovendien is dit systeem inzetbaar voor hybride oplossingen en als All Electric voor EPC neutrale en NOM woningen, met de hoogste energieprestatie.

Waarom StralendWARM?

Bij het zoeken naar energiezuinige klimaatconcepten, is het lastig de bewoner te voorzien van het door hen gewenste comfort. Overheid, bouw en installatiesector heeft de aanname dat LTV vloerverwarming het meest energiezuinig en comfortabel is. Wie vaker bij de klant/bewoner in een energiezuinige woning komt, weet dat dit lang niet altijd ervaren wordt. StralendWARM is een systeem waar de bewoner stralingswarmte van radiatoren kan ervaren en op de momenten dat hij dat wenst. Men is de baas over de eigen gewenste warmte d.m.v. de bedienbare kamerthermostaat.

StralendWARM werkt op natuurlijke ventilatie maar zonder de bekende raamroosters. Hierdoor ervaart de bewoner geen koudeval of tocht maar verse, gezonde en voorverwarmde lucht. Bij StralendWARM gaan we voor energiezuinigheid en het door de bewoner gewenste comfort. 

Ventileren met warmtewinst

Energiezuinige woningen, zoals passiefhuizen, NOM of EPC neutrale woningen worden vanwege de energieprestatie vaak voorzien van WTW balansventilatie. In de gehele bouwkolom is de aanname dat dit de enige en zuinigste oplossing is. In het StralendWARM systeem met natuurlijke ventilatie worden de comfort nadelen reeds weggenomen door de Movair luchttoevoer oplossing. De warmte winst wordt verkregen door de werking van de Inventum Ecolution ventilatiewarmtepomp. De 20 graden warmte uit ventilatielucht wordt teruggewonnen en met slechts 4 graden naar buiten getransporteerd. 16 graden winst is al excellent maar daar gaat de functie van de warmtepomp nog overheen. De teruggewonnen warmte wordt energetisch efficiënt opgewaardeerd en via het Henrad/Stelrad Ecoradiator afiftesysteem afgegeven daar waar de bewoner het wenselijk vindt en niet over de gehele woning uitgesmeerd zoals bij lucht.

Meer weten over StralendWARM? Kijk dan op

www.stralendwarm.weebly.com

 

Inspiratiecentrum

Benieuwd naar de mogelijkheden die Movair te bieden heeft? Kom dan langs in ons inspiratiecentrum! Hier leert u alles over de verschillende combinaties van binnentechnieken en kozijnen met Movair.

Movair+ levert altijd een goed geventileerde woning. Een gezond binnenklimaat zorgt voor comfort en bevordert de gezondheid. We hebben daarom de handen ineen geslagen met experts uit de gevel- en installatie industrie. Zo kunnen we een passend Movair+ systeem voor uw kozijn realiseren. 

Opening inspriatiecentrum

Movair+ levert altijd een goed geventileerde woning. Een gezond binnenklimaat zorgt voor comfort en bevordert de gezondheid. We hebben daarom de handen ineen geslagen met experts uit de gevel- en installatie industrie. Zo kunnen we een passend Movair+ systeem voor uw kozijn realiseren. 

De opening van het inspiratiecentrum werd gevierd met het StralendWARM event. Naast Movair waren ook Inventum en Henrad/Stelrad tijdens deze dag aanwezig. Alle aanwezigen werden tijdens deze dag bijgepraat over het belang van ventilatie en de voordelen van het StralendWARM klimaatsysteem. StralendWARM is het energiezuinige klimaatsysteem voor renovatie en nieuwbouw waarbij bewoners de behagelijke stralingswarmte van radiatoren kunnen ervaren en op de momenten die zij wensen. StralendWARM werkt op natuurlijke ventilatie maar zonder de bekende raamroosters. Hierdoor ervaart de bewoner geen koudeval of tocht maar verse, gezonde en voorverwarmde lucht.

Bezoek het inspiratiecentrum

Ook een bezoek brengen aan onze showroom en meer te weten komen over StralendWARM of Movair? Neem dan contact met ons op en kom langs in het inspiratiecentrum in De Meern.

Bezoekadres
Gessel 3
3454 MZ
De Meern

 

StralendWARM

Bij het zoeken naar energiezuinige klimaatconcepten, is het lastig de bewoner te voorzien van het door hen gewenste comfort. Bij StralendWARM gaan we voor energiezuinigheid en het door de bewoner gewenste comfort. Dit nieuwe klimaatsysteem is een samenwerking van Movair, Inventum en Henrad/Stelrad.

Om u kennis te laten maken met dit systeem willen we u daarom graag uitnodigen voor het StralendWARM event op 12 mei 2016. Tijdens deze dag praten we u bij over het belang van ventilatie, de voordelen van dit klimaatsysteem en de samenwerking tussen Movair, Inventum en Henrad/Stelrad.

 

 

Wat is StralendWARM?
StralendWARM is het energiezuinige klimaatsysteem voor renovatie en nieuwbouw waarbij bewoners de behagelijke stralingswarmte van radiatoren kunnen ervaren en op de momenten die zij wensen. StralendWARM werkt op natuurlijke ventilatie maar zonder de bekende raamroosters. Hierdoor ervaart de bewoner geen koudeval of tocht maar verse, gezonde en voorverwarmde lucht. Kijk voor meer informatie op de website van StralendWARM.

Uiteraard hopen wij u en uw collega’s te begroeten tijdens deze dag die om 12:00 van start zal gaan op Gessel 3 in De Meern.  

Over Movair+

Veel mensen hebben last van tocht, koudeval of een slecht binnenklimaat in hun woning. Movair+ levert altijd een goed geventileerde woning. Een gezond binnenklimaat zorgt voor comfort en bevordert bovendien de gezondheid. Deze ventilerende onderdorpel leidt verse buitenlucht comfortabel naar binnen. Op deze manier ontstaat er een gezond binnenklimaat in combinatie met duurzaamheid en een laag energieverbruik. Movair+ is het kozijn dat ademt!

Gezonde ventilatie

Verse lucht die via ventilatieroosters woningen binnenstroomt, kan door de kleine radiatoren in goed geïsoleerde huizen onvoldoende opgewarmd worden. Bewoners ervaren als gevolg hiervan een onaangename koudeval en sluiten de ventilatieroosters. Helaas ontstaat er hierdoor een slechte binnenluchtkwaliteit, met grote gevolgen voor onze gezondheid. Door Movair+ in uw kozijn te integreren ventileert u zonder tocht of koudeval.

Onze ventilatiesystemen

Movair heeft de handen ineen geslagen met experts uit de gevel- en installatieindustrie. Samen kunnen we een passend Movair+ systeem voor iedere woning realiseren. Voor de levering van kozijnen werken we bijvoorbeeld samen met TimmerSelekt Groep en Ramenfabriek Op 't Hoog. De Movair onderdorpel kan gekoppeld worden aan verschillende ventilatiesystemen. Verse buitenlucht, die door Movair wordt aangezogen, wordt comfortabel de binnenruimte ingebracht. Of de voorkeur van bewoners nu uitgaat naar natuurlijke, mechanische, elektrische of hybride ventilatie: er is altijd een systeem dat aansluit op de wensen. 

Lees meer over onze ventilatie oplossingen


Movair+ Basic
Movair+ Convect
Movair+ ECOmfort
Movair+ Jaga Briza Fresh
Movair+ Jaga Oxygen
Movair+ Ecolution

Movair+ Ecolution: een revolutionaire combinatie

Een uitstekend geventileerde, comfortabele en bovenal gezonde woning creëren? Kies dan voor de Movair+ Ecolution. Met deze combinatie laat u een woning ademen. De Ecolution warmtepomp wint alle warmte uit woningventilatie terug. De Ecolution waardeert de warmte op zeer efficiënte wijze op tot hogere watertemperaturen voor tapwater en CV.

Nu zelfs tot € 2.300 subsidie met de doorbraak in natuurlijke ventilatie!

Een uitstekend alternatief voor balansventilatie

De voordelen van Movair natuurlijke ventilatie
✔ Natuurlijk ventileren zonder hinderlijke koude tocht
✔ Verse gefi lterde lucht langs de radiator de woning in
✔ Standaard geluidsreductie van 37-40 db
✔ Niet zichtbaar, geen roosters meer in de kozijnen
✔ Wordt niet afgesloten bij rolluik of screen
✔ Geen uitgebreid kanalenstelsel
✔ Eenvoudig aanpasbaar in de toekomst

De voordelen van Ecolution ventilatiewarmtepomp
✔ Warmtepomp met de warmste bron en het beste rendement
✔ Lagere energierekening voor de bewoner
✔ Lage investering door STEP en ISDE subsidie
✔ Sterke verbetering E.I. (energielabel)
✔ Kan naast ieder merk HR ketel
✔ Mogelijkheid tot volledig Full Electric
✔ Vrijwel geen onderhoud en kosten

 

Ecoution: de ventilatiewarmtepomp van Inventum

De Inventum Ecolution ventilatiewarmtepomp is het eerste toestel dat bij natuurlijke ventilatie warmte uit ventilatie retourlucht terugwint. De Ecolution wint alle warmte, én meer,
terug uit woningventilatie en waardeert deze warmte d.m.v. zijn warmtepompfunctie op tot max. 50 graden om het vervolgens af te geven aan tapwater en CV. Energetisch een uitstekend alternatief voor balansventilatie. In tegenstelling tot balansventilatie wordt de warmte afgegeven op die plekken waar de bewoner het graag wenst: de leef vertrekken. Niet voor niets reduceert de Ecolution meer energie en EPC punten dan iedere balansventilatie unit.

Movair: natuurlijke ventilatie

In combinatie met Movair heeft u een uitstekend geventileerde, comfortabele en gezonde woning. Movair is de oplossing voor de bekende koudeval, tocht en lawaai. Verse lucht komt via de Movair onderdorpel in de Convect luchtgeleider terecht. De aangevoerde lucht wordt geruisloos door het systeem omhoog geleid langs de radiator. Deze luchtstroom zorgt ervoor dat warme kamerlucht onder de radiator wordt aangezogen en vermengd met de aangevoerde verse lucht, waardoor de temperatuur van de verse lucht verder toeneemt. De ruimte wordt voorzien van gezonde, gefilterde lucht zonder dat hierbij tocht of koudeval ervaren wordt.

“Gezonde gefilterde lucht zonder toch of koudeval”

Subsidie

In 2016 zet de overheid in op energiebesparing en inzet van duurzame energie. De Ecolution ventilatiewarmtepomp sluit naadloos aan op deze ontwikkeling. Woningcorporaties hebben de mogelijkheid de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie), van € 1.000 of zelfs € 2.000 bij All Electric toepassing, te combineren met de STEP subsidie (Stimuleringsregeling Energie Prestatie huursector). Deze combinatie van ISDE en STEP subsidies kan oplopen van minimaal € 3.000 (3 labelsprongen) naar maximaal € 5.500 (6 labelsprongen). Bovendien profiteren bewoners in 2016 van de veranderingen in de energiebelasting: op gas +5ct en op elektra -2ct.

Meer informatie

Download hier onze folder!

 

 

Movair+ Jaga Briza Fresh

MOVAIR+ Jaga Briza Fresh combineert verwarmen, koelen en ventileren in één intelligent systeem. De MOVAIR+ Jaga Briza Fresh combineert de innovatieve technologieën van Jaga met een decentraal warmteterugwinningsysteem (WTW). Hierdoor ontstaat een juiste afstemming tussen energiezuinige ventilatie en verwarming zodat het klimaat binnenshuis altijd heerlijk is. De Jaga Briza Fresh wordt tegen een buitenmuur geplaatst en aangesloten op de MOVAIR+.

Low H20 warmtewisselaar

De basis wordt gevormd door een dynamische Low-H2O warmtewisselaar in combinatie met intelligente ventilatoren die de koeling en verwarming onmiddellijk door de ruimte verspreiden. De WTW-wisselaar onttrekt warmte aan de afvoerlucht, voordat deze uit de woning wegstroomt. Deze warmte wordt vervolgens overgedragen aan de binnenkomende verse buitenlucht. Dit bespaart een aanzienlijke hoeveelheid energie en is bovendien uiterst comfortabel. Het vermijdt koude luchtstromen die ontstaan als gevolg van ventilatie.

Hoe werkt de MOVAIR+ Jaga Briza Fresh?

Movair+ Jaga Oxygen

Om energie te besparen, zijn gebouwen de afgelopen jaren steeds beter geïsoleerd. Dit zorgt voor energiebesparing en een beter wooncomfort. Jaga heeft een systeem ontwikkeld dat verder gaat dan alleen energiebesparing. MOVAIR+ Oxygen is een decentraal, mechanisch ventilatiesysteem dat ervoor zorgt dat in iedere ruimte een goed binnenklimaat heerst.

Altijd een goede luchtkwaliteit

De ventilatoren zorgen vrijwel voortdurend voor een goede luchtkwaliteit in de totale woning. Door de gebruikte Low H2O-techniek kent de verwarming altijd een veilige aanraaktemperatuur en betere warmtespreiding in het hele vertrek. Het ventilatiedeel zorgt voor frisse buitenlucht zonder tocht, omdat de verse lucht wordt opgewarmd tot de omgevingstemperatuur.  Het systeem werkt geheel automatisch. 

Movair+ ECOmfort

Elke gewenste ruimte voorzien van gezonde, gefilterde en verse lucht zonder dat daarbij tocht of koudeval ervaren wordt kan ook met de Movair+ ECOmfort. Deze zelfregelende comfortventilatie is beschikbaar voor houten, kunststof en aluminium kozijnen. Verse buitenlucht komt door middel van een zelfregelende klep de ECOmfort luchtgeleider in. Bij grote drukverschillen beperkt deze zelfregelende klep de overmatige luchtstroming.

Altijd comfortabel

De aangevoerde lucht wordt geruisloos door het systeem geleid en middel de elektrische module automatisch opgewarmd als de temperatuur onder de 12 graden komt. De luchtstroom zorgt ervoor dat de binnenlucht altijd comfortabel  aanvoelt. Binnentredende koele lucht zal automatisch worden verwarmd tot maximaal 18 oC. Deze techniek is perfect bij laagtemperatuur verwarmingssystemen. 

Hoe werkt de Movair+ ECOmfort?

Meer informatie

-MOVAIR+ ECOmfort
-MOVAIR+ ECOmfort: zelfregelende comfort ventilatie 

MOVAIR+ Convect

Movair is een samenwerking aangegaan met Spirair. Door verdere innovatie en het gebruik van onze Convect luchtgeleider is het mogelijk om eenvoudig alle kozijnen van een gebouw uit te voeren met onze MOVAIR+ onderdorpel met én zonder de koppeling aan een WTW-wisselaar. Hierdoor kan elke gewenste ruimte worden voorzien van gezonde, gefilterde, verse lucht zonder dat daarbij tocht of koudeval ervaren wordt. De MOVAIR+ Convect is beschikbaar voor houten en kunststof kozijnen.

Werking

Natuurlijke toevoer is noodzaak bij mechanische afzuiging. Comfortabele natuurlijke toevoer komt vanachter een radiator. De werking van het gepatenteerde Zweedse systeem is gebaseerd op logische natuurkundige principes.
 
1. Luchtaanvoer
Verse lucht komt via de MOVAIR+ onderdorpel in de Convect luchtgeleider terecht.

2. Luchtgeleiding
De aangevoerde lucht wordt geruisloos door het systeem omhoog geleid achter en tussen de panelen van de radiator.

3. Luchtmenging
Deze luchtstroom zorgt ervoor dat warme kamerlucht onder de radiator wordt aangezogen en vermengd met de aangevoerde verse lucht, waardoor de temperatuur van de lucht verder toeneemt.

4. Comfort
De ruimte wordt voorzien van gezonde verse lucht zonder dat daarbij tocht of koudeval ervaren wordt.

MOVAIR+ CONVECT

Hét kozijn dat natuurlijk ademt

Meer informatie

-MOVAIR+ Convect 
-MOVAIR+ Convect ventileert natuurlijk zonder roosters 
-Het kozijn dat natuurlijk ademt heet MOVAIR+ Convect 
-Blind ventilatiesysteem door het kozijn

Filters bijbestellen?

Neem contact met ons op om uw filters voor de MOVAIR+ Convect te bestellen.

MOVAIR+ Basic

MOVAIR+ is een ventilerende onderdorpel die fysieke ventilatieroosters op het glas of in het kozijn vervangen. MOVAIR+ wordt uit glasvezelcomposiet vervaardigd. Door zijn vele voordelen is het een aanwinst voor zowel nieuwbouw als renovatie. Voorzien van onzichtbare ventilatieopeningen aan de onderzijde vormt deze onderdorpel de basis voor verschillende MOVAIR+ systemen.

Geluidwerend en energiezuinig

In de MOVAIR+ Basic wordt verse buitenlucht wordt door de Movair+ aangezogen. Deze lucht komt via de Movair+ onderdorpel terecht in de Basic, een aluminium luchtgeleider die is voorzien van een afsluitbaar schuifrooster. Vervolgens zal de verse lucht op vensterbankniveau de ruimte binnenkomen. Dit is geluidwerender en energiezuiniger dan gebruik van ventilatieroosters boven een kozijn.

Maak kennis met MOVAIR

Movair

Heeft u last van tocht, koudeval of een slechte binnenluchtkwaliteit? Movair+ biedt dé oplossing voor deze problemen! Deze ventilerende onderdorpel leidt verse buitenlucht comfortabel naar binnen. Op deze manier ontstaat er een gezond binnenklimaat in combinatie met duurzaamheid en een laag energieverbruik. Movair+ is het kozijn dat ademt!

Verse lucht die via ventilatieroosters woningen binnenstroomt, kan door de kleine radiatoren in goed geïsoleerde huizen onvoldoende opgewarmd worden. Bewoners ervaren als gevolg hiervan een onaangename koudeval en sluiten de ventilatieroosters. Helaas ontstaat er hierdoor een slechte binnenluchtkwaliteit, met grote gevolgen voor onze gezondheid. Door Movair+ in uw kozijn te integreren ventileert u zonder tocht of koudeval.

Of uw kozijn nu uit hout, kunststof of aluminium bestaat, er is altijd een passend Movair+ systeem. Bovendien is Movair+ te koppelen aan verschillende ventilatietechnieken. Zo kan iedere ruimte geventileerd worden op de manier die u wenst.

Onze ventilatie oplossingen:
- Movair+ Basic
- Movair+ Convect
- Movair+ ECOmfort
- Movair+ Jaga Briza Fresh
- Movair+ Jaga Oxygen
- Movair+ Ecolution

Test2

Hier kun je een tekst plaatsen.

MOVAIR+ Concept kozijn 67 (Aluminium)

MOVAIR+ Vision kozijn 112 (Kunststof)

Selekt MOVAIR+ Window Upgrade kozijn

Selekt MOVAIR+ kozijn 114 (Hout)

Selekt MOVAIR+kozijn 120 (Hout)

Week van de Bouw 2015

Bedankt voor uw bezoek!

Tijdens de Week van de Bouw 2015, die van 9 tot en met 13 februari plaatsvond in de Jaarbeurs Utrecht, heeft Movair de handen ineen geslagen met TimmerSelekt, Ramenfabriek op ’t Hoog, Spirair en Jaga. Inmiddels kijken we terug op een geslaagde beurs waarbij de samenwerking tussen de installie- en gevelindustrie een succes bleek. De Movair onderdorpel, de verbindende factor tussen deze partijen, werd als zeer welkom ervaren. 

Op onze stand waren verschillende ventilatieoplossingen te zien. Wilt u deze nog eens op uw gemak terugkijken? Bekijk dan onderstaande video:

Graag willen wij u bedanken voor uw komst naar onze stand tijdens de Week van de Bouw. 

ISC, innovatief in duurzame bouwelementen

ISC, Intelligent Sustainable Construction is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van innovatieve, duurzame kunststof bouwelementen.

We voelen ons dan ook als een vis in het water in de turbulente wereld van de bouw die niet stilstaat en waar oplossingen voor duurzaamheid en milieu zich in sneltreinvaart ontwikkelen.

Met onze revolutionaire raam- en onderdorpels geven we een belangrijke impuls aan de laatste ontwikkelingen in de houten kozijnen industrie. Tevens zijn we een belangrijke schakel in de innovatieve ontwikkelingen van isoleren en ventileren van woningen en gebouwen.

ISC staat nooit stil in de wereld van de bouw. Met de kennis en het vakmanschap wat we in huis hebben is het ontwikkelen van innoverende producten een continu proces waarmee we een bijdrage leveren aan een duurzame verantwoorde toekomst.

ISC, daar kun je nu op bouwen voor de toekomst.

Isolatiesteen, waterkering en thermische isolatie in één product

Met de Ubbink isolatiesteen maakt u snel een waterdichte en thermisch verantwoorde aansluiting tussen platdak, serredak en gemetselde gevel. De isolatiesteen leent zich goed voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Twee belangrijke functies

De isolatiesteen combineert twee belangrijke functies:

 • Perfect waterkering en afvoer van doorslaand vocht als een spouwslabbe in de gevel
 • Goede thermische isolatielaag waardoor een koudebrug in het buitenspouwblad wordt voorkomen

Duurzaam

Het product is samengesteld uit een duurzaam kunststof element (polycarbonaat) met een lichte drukvaste, geïsoleerde vulling. De isolatiesteen heeft een grijze kleur en is aan de bovenzijde voorzien van drainage-opstanden. Aan de voorzijde zit een bevestigingssleuf onder andere ten behoeve van een EPDM-profiel voor bijvoorbeeld de nokaansluiting van een serre aanbouw. Dit profiel is zeer eenvoudig aan te brengen. Koppeling van de isolatiesteen geschiedt met behulp van een RVS klikplaatje.

ISC Raamdorpel: duurzaam en makkelijk hanteerbaar

De ISC® raamdorpel is vormgegeven voor directe aansluiting onder alle voorkomende kozijnen van hout, aluminium en kunststof in gevels met een gemetseld buitenspouwblad.

Samenstelling

De raamdorpel is samengesteld uit glasvezelversterkt kunststof (GVK). Het profiel bestaat voor 60% uit zuiver glas en heeft een gestructureerd oppervlak door een UV-bestendige coating in blauwsteenlook.

Voordelen

 • Vederlicht
 • Enorme sterkte en breukvastheid
 • Minimale uitzettingscoëfficiënt

Belangrijkste kenmerken nieuwe ISC® raamdorpels

 • Duurzaam en makkelijk hanteerbaar
 • Maatwerk leverbaar tot 5.80 meter lengte
 • Licht van gewicht, 10 x lichter dan traditionele raamdorpels, 3 kg per m1
 • Eenvoudige montage
 • Visueel zeer aantrekkelijk
 • UV-bestendige coating in blauwsteenlook
 • Goede demping regengeluid

Afwerking

De raamdorpel wordt altijd afgewerkt met glasvezelversterk kunststof (GVK). 

Gewicht

De gepatenteerde raamdorpel is ruim 10 x lichter dan bijvoorbeeld natuursteendorpels en daardoor beduidend makkelijker te hanteren tijdens bewerkingen, transport, verwerking en plaatsing.

Het monteren van de raamdorpel is eenvoudig: hier is te zien hoe raamdorpelstenen worden vervangen. 

Sterkte

Het glasvezelversterkte kunststof is nagenoeg onbreekbaar en vormvast. De UV-bestendige coating zorgt voor een slijtvaste afwerking.

Uitzettingscoëfficiënt

De vochtongevoelige raamdorpels hebben een minimale uitzettingscoëfficiënt (gelijk aan beton) en krimpen of zwellen nauwelijks bij temperatuurwisselingen. Eén meter ISC® raamdorpel zwelt of krimpt slechts 0,4 mm bij een temperatuurverschil van 50 °C.

De oude en nieuwe situatie. Links de traditionele raamdorpelstenen, rechts de nieuwe blauwsteen raamdorpels. 

Geschikt voor kunststof en aluminium gevelelementen

ISC Profielen

Met onze revolutionaire raam- en onderdorpels geven we een belangrijke impuls aan de laatste ontwikkelingen in de kozijnenindustrie. Tevens zijn we een belangrijke schakel in de innovatieve ontwikkelingen van isoleren en ventileren van woningen en gebouwen.

ISC staat nooit stil in de wereld van de bouw. Met de kennis en het vakmanschap wat we in huis hebben is het ontwikkelen van innoverende producten een continu proces waarmee we een bijdrage leveren aan een duurzame verantwoorde toekomst. Ontdek de producten van ISC Profielen:

Bluestone Onderdorpel

Maak kennis met de nieuwste generatie composiet onderdorpels van ISC Profielen: Bluestone. Deze onderdorpels zijn samengesteld uit GVC glasvezelcomposiet en bevat een compleet nieuwe techniek met uni-directionele glasvezel.

Meer lezen >>

Isolatiesteen

Met de Ubbink isolatiesteen maakt u snel een waterdichte en thermisch verantwoorde aansluiting tussen platdak, serredak en gemetselde gevel. De isolatiesteen leent zich goed voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Meer lezen >>

Eerdere nieuwsberichten

Eerdere projecten

Nieuwsbrief bedankt

Sitemap

Disclaimer

Disclaimer

ISC© sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze site. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door ISC© worden gewijzigd.

Privacy statement

ISC© zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening van ISC© noodzakelijk is.

Algemene voorwaarden

Voor onze betaling- en leveringsvoorwaarden gelden onze algemene voorwaarden.
Download onze algemene voorwaarden hier.

Algemene voorwaarden ISC Profielen

Partners

ISC

Movair+

Een gezond binnenklimaat in combinatie met duurzaamheid
en een laag energieverbruik

Met de MOVAIR+ sluit ISC© naadloos aan op de nieuwste ontwikkelingen wat betreft het isoleren en ventileren van bestaande- en nieuwbouwwoningen en gebouwen. De MOVAIR+ heeft verscheidene unieke eigenschappen. De belangrijkste is de onzichtbare ventilatieopeningen in deze onderdorpel voor houten kozijnen gecombineerd met een koppeling naar binnen. Deze combinatie maakt het mogelijk om verse buitenlucht via een WTW-wisselaar comfortabel in de binnenruimte te brengen. De EPC waarde zal verbeteren en de koppeling met een binnenunit geeft een perfecte balansventilatie per ruimte. Fysieke roosters zijn minder noodzakelijk waardoor een wens van veel architecten in vervulling kan gaan. De MOVAIR+ garandeert een gezonde balansventilatie gecombineerd met een laag energieverbruik.

Kijk hier voor meer informatie >

 

Lancering Movair+ op Bouwbeurs 2013

Ook ISC neemt deel aan de Bouwbeurs 2013 en introduceert daar de Movair+.
Klik hier voor meer informatie >

 

Lancering Movair+ op Bouwbeurs 2013

Ook ISC neemt deel aan de Bouwbeurs 2013 en introduceert daar de Movair+.
Klik hier voor meer informatie >