Bewoners vaak onvoldoende geïnformeerd over ventilatiesysteem

Hoewel uit onderzoek is gebleken dat onjuiste installatie, onwetendheid en slecht onderhoud van het ventilatiesysteem het binnenklimaat van een woning schade toebrengen en ventilatie een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze overgeïsoleerde huizen, wordt het belang van ventilatie door bewoners nog altijd onderschat.

Er is een belangrijke taak weggelegd voor architecten en installateurs om een goede ventilatie-oplossing in nieuwe woningen te integreren. Voor oudere woningen is onderhoud van groot belang. Consumenten vinden de informatie rondom ventilatie echter lastig. Ze laten de keuze voor het ventilatiesysteem daarom afhangen van de professional.

Mensen in een nieuwbouwwoning zijn maar matig enthousiast over woningventilatie. Bijna de helft van de bewoners zou ervoor kiezen geen ventilatiesysteem te plaatsen als dit niet verplicht zou zijn. Wat betreft bewustwording is er dus nog een hoop werk te verrichten voor architecten, installateurs en ventilatiespecialisten.

Veel bewoners die wél een ventilatiesysteem hebben, weten niet precies welk ventilatiesysteem ze in huis hebben. Slecht onderhoud is het gevolg. Filters worden niet vervangen en ventielen niet gereinigd, zelfs wanneer de fabrikant dit duidelijk voorschrijft.

Ook het gebruik van het ventilatiesysteem gaat regelmatig fout. Omdat ze onvoldoende voorlichting krijgen zetten bewoners het ventilatiesysteem soms zelfs helemaal uit. Zeker wanneer lawaaiige en tochtende systemen geplaatst zijn in een woning.

De woningen waar bewoners onvoldoende weten over hun ventilatiesysteem hebben een verhoogd risico op vervuilde lucht met gezondheidsproblemen als gevolg. 

Terug naar het overzicht