De lucht in huis moet beter. Maar hoe?

De woningbouw in Nederland is bezig met het energiezuiniger, comfortabeler en gezonder maken van woningen. De focus heeft lange tijd niet op de kwaliteit van de binnenlucht gelegen, terwijl een ongezonde luchtkwaliteit in huis invloed heeft op de gezondheid van bewoners. Beseffen bewoners wel dat ze vaak vervuilde lucht inademen? En hoe verstandig is het nou eigenlijk om isolatie belangrijker te achten dan ventilatie?

Michael Rutgers, directeur van het Longfonds, is duidelijk: “De lucht binnen is vaak smeriger dan buiten, maar we weten er doorgaans weinig van. En dat terwijl we toch al snel 20 uur per dag binnen zijn.” Veel bewoners beseffen echter niet dat de luchtkwaliteit binnen vaak vervuild is, en dat dit kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten.

De ventilatiemogelijkheden van een huis spelen hierin een belangrijke rol. Veel moderne woningen worden kierdicht gemaakt, maar men vergeet te ventileren terwijl er wel allerlei fijnstoffen vrijkomen.

Comfortabel wonen

Tapijten, stofzuigen, een open haard, tabaksrook en vooral koken: het zorgt allemaal voor fijnstof in huis. Lang werden dit soort dingen voornamelijk gezien als een geurprobleem, maar onderzoek wijst uit dat een hoge concentratie fijnstof een slechte invloed heeft op onze gezondheid. Maar een hoge concentratie fijnstof is niet het enige waar bewoners last van hebben. Schimmel, tocht en geluidsoverlast zijn veelgehoorde klachten.

Comfortbeleving is zeer persoonlijk. In het streven naar energiezuinigheid bij het bouwen van huizen wordt de echte waarde van de bewoner vaak vergeten. Bewoners willen naast lagere kosten namelijk ook een behaaglijke en gezonde woning. Hoewel ventilatie een belangrijke rol speelt, lijkt het belang nog niet overal door te dringen. Een ventilatiesysteem dat gemakkelijk in de bediening is maakt de acceptatie voor bewoners eenvoudiger, maar ze moeten ook de warmte kunnen regelen die zij in huis willen. Bewoners willen graag zelf hun temperatuur regelen: bij activiteit mag het best een graadje minder, terwijl het bij inactiviteit best wat warmer mag zijn.

Meer isolatie = meer ventilatie

Wanneer we bewoners vragen wat ze het belangrijkst vinden, zullen ze stellen dat dit hun gezondheid is. Toch zijn de meeste Nederlandse woningen niet voorzien van gezonde lucht. De woningen zijn optimaal geïsoleerd en ook de kierdichting is maximaal. De meeste energiezuinige woningen hebben ventilatiesystemen die, om energie te besparen, óf zo min mogelijk ventileren, (CO2-sturing) óf de verse buitenlucht via apparaten en lange kanalen voert voor ze ingeademd worden (balansventilatie).

Een goed geïsoleerd huis en een gegarandeerde kierdichtheid vraagt om meer ventilatie. Vaak is men bang dat een goed functionerend ten koste gaat van het energiegebruik. Maar dit hoeft niet het geval te zijn.

StralendWARM

Movair heeft, in samenwerking met Inventum en Henrad/Stelrad een integrale klimaatoplossing ontwikkeld waarbij aandacht is voor ventilatie, behaaglijke warmte én energie besparen.

Meer weten? Download de folder.  

Terug naar het overzicht