De Movair ventilatiedorpel doet onzichtbaar haar werk!

 

De tweede renovatiefase van de in totaal 162 woningen aan de Verkenvisserstraat in Katwijk is begonnen. De pilotwoning en de eerste fase van de 19 woninge nzijn naar tevredenheid van de bewoners en woningcorporatie Dunavie verlopen. Tijd voor een update met Jelte van der Zee, (directeur van Movair), Twan van Rossum (accountmanager bij TimmerSelekt Doornenbal, producent van de Endura in Accoya uitgevoerde houten kozijnen) en Wilco Boogaard (operationeel directeur bij hoofdaannemer Weijman).

“Wanneer de bewoners géén wanklank laten horen bij de woningcorporatie hebben wij ons werk goed gedaan”, zegt Wilco Boogaard. “Maar ook de samenwerking na de aanbesteding, waarbij werd gekozen voor ketenintegratie, is goed verlopen. Bij woningrenovatie spelen twee factoren een belangrijke rol. Als team dien je uiteraard de kwaliteit te leveren die van je wordt verwacht, maar het is zeker zo belangrijk te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor de bewoners”, aldus Boogaard.

Ketenintegratie

“Ketenintegratie is een belangrijk middel, géén doel, om de faalkosten terug te dringen en samen toe te werken naar een optimaal eindresultaat, waarbij vooral de aandacht en afstemming met de bewoners van essentieel belang is. TimmerSelekt Doornenbal en ook Movair zijn voor ons partners, waarmee we een lange relatie hebben en gezamenlijk toewerken naar de stip aan de horizon.”

In dit geval was die stip aan de horizon dat Dunavie haar bewoners weer jarenlang zorgeloos wooncomfort kan aanbieden. Er is op ingezet dat de woningen weer 501 jaar meegaan en minimaal voldoen aan het Energielabel A+. Wat de kozijnen betreft werd gekozen voor een onderhoudscyclus van 12 jaar.”

“Daar stem je de toegepaste materialen op af en dan kom je wat houten kozijnen betreft bij Accoya, wat ook een voorwaarde was van opdrachtgever Dunavie. Vanwege het authentieke karakter van de wijk wilde de architect en opdrachtgever de ventilatieroosters in de kozijnen vermijden en kozen ze voor de Movair ventilerende onderdorpel, waar ze bij een eerder project, uitgevoerd door hetzelfde team, goede ervaringen mee hadden”, aldus boogaard.

Uitvoering

Wat de uitvoering betreft verloopt alles probleemloos. De kozijnen worden per verdieping op één dag vervangen en het nieuwe ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de wind en een overdaad aan geluid géén kans krijgen om binnen te dringen. De Movair ventilatie reduceert tevens 28 dB aan geluid.

Accoya

Twan van Rossum zegt over het Accoya kozijn: “Om een authentiek gevelbeeld en een zo groot mogelijke lichtinval te behouden, koos de opdrachtgever voor kozijnen die qua uiterlijk overeenkomen met bestaande. Om een optimale aansluiting met de stenen muur te realiseren, zijn de kozijnen van binnenuit geplaatst, waarmee ook een goede luchtdichtheid gewaarborgd kan worden. Het timmerwerk geeft een uitermate fraai geveldbeeld.”

Movair

Twan van Rossum: “De TimmerSelekt groep heeft destijds de afspraak gemaakt met ISC Schijndel, ontwikkelaar van de ventilerende onderdorpel, om de Movair onderdorpel voor een periode van enkele jaren exclusief te mogen aanbieden. Daarmee hebben we een niche in huis, die naargelang de bekendheid en de ervaringen met het systeem steeds meer wint aan populariteit. Architecten en woningeigenaren kunnen zich storen aan de zichtbare ventilatieroosters maar vooral ook aan de toch (koudeval) en de binnendringende geluiden. Movair biedt moderne en onzichtbare oplossingen en zorgt met haar partners ook voor een optimaal wooncomfort.”

Onzichtbaar

“Die onzichtbaarheid werkt ook in het nadeel van Movair”, aldus Jelte van der Zee van Movair: “Om die reden denken wij erover in de toekomst op het kozijn een logo aan te brengen, zodat men ziet dat de Movair aanwezig is.”

Drie renovatiestromen

De renovatie van de woningen aan de Varkenvisserstraat kent drie bouwstromen. Het vernieuwen van de gevel, waarbij naast het vervangen van de kozijnen de gevel wordt schoongemaakt en stenen en voegen worden hersteld en het aanbrengen van isolatie in de spouw. De tweede stroom is de renovatie en isolatie van het dak met een nieuw dakraam en vervanging  van de dakpannen en als derde het vervangen van de CV-installaties.

Wilco Boogaard: “Renoveren is naast het plegen van het nodige onderhoud, vooral waarde toevoegen aan woningen, met als resultaat dat deze langer meegaan, minder onderhoud vragen, maar vooral ook modern leefcomfort bieden aan haar bewoners. Want dat is altijd het uitgangspunt van de woningcorporatie: De bewoner centraal!”

Terug naar het overzicht