Het creëren van een gezond binnenklimaat voor renovatieprojecten én nieuwbouw.

Tocht, vocht en schimmel. De klachten van bewoners zijn vaak helder. Huurders maken meldingen bij hun woningstichting en kopers zoeken naarstig naar een oplossing.

Een grondige aanpak van de problemen is natuurlijk de belangrijkste stap, maar bewoners moeten ook bewust worden gemaakt van het belang van ventileren. De lucht is binnen vaak smeriger dan buiten, maar daar zijn bewoners zich vaak niet van bewust. Maatregelen om hun woning goed te ventileren worden dan ook nog niet genoeg genomen. Dat geldt voor oude huizen met oude installaties, maar óók voor nieuwere huizen die kierdicht zijn gebouwd.

Misverstand over schimmel

Volgens Rinze Kramer, directeur bij woningstichting Wierden en Borgen, is het een misverstand dat schimmel uitsluitend in oude woningen voorkomt: “Schimmel is van alle tijden. Ook in nieuwe, goed geïsoleerde huizen loop je dat gevaar als je niet goed verwarmt of ventileert. Ik wil de klachten niet wegwuiven, of afschuiven, maar het is een combinatie van de staat van de huizen en gedrag.

Nieuwe levensstijl

Huizen die in de jaren vijftig of zestig zijn gebouwd, zijn gebouwd voor de situatie zoals die destijds vaak was. Maar onze levensstijl is veranderd en mensen gebruiken hun huis daar ook naar. Kramer legt uit: “Er wordt meer en langer gedoucht. Man en vrouw werken beide, dus is een huis overdag koud. Als iedereen weer thuiskomt, gebeurt er tegelijk van alles. Verwarming gaat omhoog, er wordt gekookt, de was moet drogen, dus temperatuur en vochtigheid gaan van de ene extreme situatie over in de andere.”

Energiezuinigheid boven ventilatie?

In het streven naar energiezuinigheid wordt vaak vergeten wat bewoners écht belangrijk vinden. Zij willen -naast lagere kosten- namelijk ook een behaaglijke, gezonde en goed geventileerde woning. De urgentie van ventilatie is (nog) niet bij iedereen doorgedrongen, maar men hoort wel steeds vaker hoe belangrijk een goed geventileerde woning is voor de gezondheid. Door een systeem te ontwikkelen dat gemakkelijk in het gebruik is, de gewenste warmte levert en ook nog eens regelbaar is wordt de acceptatie van bewoners stukken eenvoudiger.

Een goed concept is meer dan de energieprestatie

Woningen krijgen een steeds hogere isolatie, betere kierdichtheid en ventilatiesystemen die steeds minder gaan ventileren. Zou dat de garantie zijn voor echt comfortabele en gezonde woningen? Inventum, Movair en Henrad/Stelrad zijn ervan overtuigd dat een goed concept meer is dan de energieprestatie.

Innovatief installatieconcept

StralendWARM is een innovatief installatieconcept dat energiezuinige opwekking van warmte en warmwater combineert met een gezond binnenmilieu. Natuurlijke luchttoevoer kan zo worden gecombineerd met de behaaglijkste manier van warmte: stralingswarmte.

StralendWARM

StralendWARM gaat uit van wat wij als mens wensen bij het ervaren van warmte. Het is regelbaar, reageert snel, laat warmte voelen en gaat hand in hand met een gezond binnenklimaat. Met StralendWARM verwarmen we via de ventilatiewarmtepomp, laat verse gefilterde lucht geluidsarm binnenstromen via de slimme onderdorpel en geleid de binnenstromende lucht via de Convect achter de beste radiatoren om het voorverwarmd zonder koudeval en tochtvrij de woning in te laten komen.

De voordelen van StralendWARM voor renovatie in de sociale woningbouw

StralendWARM is het concept voor renovatie, zowel toe te passen met hybride installaties als in All Electric voor EPC nul, ZEN en NoM, transformatie projecten, etc.

• Hoge verbetering van de energieprestatie tegen lage investeringskosten
- Levert rendement op in alle seizoenen
- Geen beperking van de ventilatie om energie te besparen
• Minder PV-panelen nodig
• NOM, All Electric en hybrid mogelijk
• Comfortabel verwarmen door stralingswarmte met hoge reactiesnelheid
• Onzichtbaar natuurlijk ventileren zonder hinderlijke koude toch
• Eenvoudig installatie en gebruik
• Vrijwel geen onderhoud en kosten

Download de brochure voor renovatie en sociale woningbouw >>

De voordelen van StralendWARM voor NoM en nieuwbouw

StralendWARM is het concept voor nieuwbouw, toe te passen als All Electric voor EPC nul, NoM, Passiefhuis, Active house, transformatie projecten, etc.

• Hoge energieprestatie tegen lage investeringskosten
• Minder PV-panelen nodig
• All Electric
• Comfortabel verwarmen door snel reagerende stralingswarmte
• Onzichtbaar natuurlijk ventileren zonder hinderlijke koude toch
• Eenvoudige installatie
 • Vrijwel geen onderhoud en kosten
• Voorbereid /optie op lokale warmteopslag

Download de brochure voor  NoM en nieuwbouw >> 

Terug naar het overzicht