Inhaalslag woningcorporaties

Door: Bas De Vries (NOS)

Woningcorporaties steken na jaren van uitgesteld onderhoud honderden miljoenen euro's extra in onderhoud en verbetering van sociale huurwoningen. Werd in 2014 bijna 200 miljoen euro uitgegeven aan isolatie, komend jaar wordt dat naar verwachting ruim drie keer zo veel.

Dat zegt Aedes, de koepel van de corporaties, in reactie op een huurdersonderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Aan dat onderzoek deden ruim 8500 mensen mee, van wie verreweg de meesten een sociale huurwoning hebben.

Badkamer

Van de huurders die reageerden, vindt een op de vijf dat zijn woning slecht onderhouden is. Een zelfde deel zegt graag te willen verhuizen in verband met de onderhoudsstaat van hun woning. Bijna de helft zegt last te hebben van vocht of lekkage en het huis niet altijd warm te krijgen.

Toch geven de meeste huurders die reageerden hun woning een voldoende. Gemiddeld krijgen woningen het rapportcijfer 6,1. Over de kwaliteit van de badkamer zijn huurders het minst tevreden: die geven ze gemiddeld een 5,6.
Mensen in het onderzoek hebben niet alleen klachten, ze komen ook met suggesties voor verbeteringen. Een van de vragen in de enquête was: wat zou zo snel mogelijk in uw woning moeten worden verbeterd? Ruim 3600 mensen gaven in eigen woorden antwoord op deze vraag.

Het verbeteren van de isolatie wordt verreweg het vaakst genoemd (31 procent), gevolgd door de wens om de badkamer te verbeteren (22 procent). Het aanpakken van vocht en schimmel in de woning staat ook hoog op de wenslijst van de huurders die meededen aan het onderzoek (20 procent).
Aedes zegt in zijn reactie dat woningcorporaties veel geld besteden aan onderhoud en verbetering: meer dan 2000 euro per woning. In een eigen onderzoek (.pdf) van Aedes krijgen de woningen van huurders ook een hoger cijfer dan in het onderzoek van de NOS, namelijk gemiddeld een 7,3.

Maar de branchevereniging erkent dat er tijdens de economische crisis minder is geïnvesteerd in het onderhouden en verbeteren van woningen. Dat wijt de branche mede aan het kabinetsbeleid, met name aan de 'verhuurderheffing' van 1,7 miljard euro die de corporaties jaarlijks moeten betalen. Allerlei plannen en goede voornemens konden daardoor niet worden waargemaakt.
Ik heb er al eerder op gewezen dat geld het probleem niet is. De corporaties hebben 5,5 miljard verdiend. - Minister Blok
Volgens minister Blok wijzen de cijfers uit dat de corporaties de verhuurdersheffing "prima kunnen betalen." "Het is hoog tijd dat de corporaties gaan investeren. Ik heb er al eerder op gewezen dat geld het probleem niet is. De corporaties hebben 5,5 miljard verdiend." Blok wil de corporaties gaan verplichten om hun woningen zo aan te pakken dat ze in aanmerking komen voor energielabel C.
Zo hadden de corporaties in het Energieakkoord beloofd dat zij zouden proberen in 2020 woningen gemiddeld een energielabel B te bezorgen. Dat lukt ze in de praktijk niet; het wordt waarschijnlijk zo'n drie jaar later.

Inmiddels gaat het financieel beter met de sector en is er dus sprake van een inhaalslag. De corporaties verwachten dat er het komend jaar 30.000 woningen "ingrijpend zullen worden verbeterd"; in die huizen wordt meer dan 20.000 euro per stuk gestoken.

Klachten

Volgens een woordvoerder van de Woonbond, de belangenorganisatie van huurders, levert het onderzoek een herkenbaar beeld op. De juridisch adviseurs van de Woonbond worden het meest geconsulteerd over achterstallig onderhoud. "Terwijl de huren bij veel corporaties de afgelopen jaren wel behoorlijk zijn gestegen."

De Woonbond wijst erop dat huurders die klachten hebben over hun woning en die door de verhuurder voor hun gevoel niet goed worden geholpen, een zaak kunnen beginnen bij de huurcommissie. 2000 mensen hebben dat vorig jaar gedaan. Zij kregen gemiddeld 243 euro aan huur terug.

Noord-Holland

Uit de antwoorden op de vragen van de omroepen blijkt dat er een directe relatie is tussen klachten en het bouwjaar van de woningen. Gemiddeld geldt: hoe ouder het huis, hoe groter de onvrede.

Uit het huurdersonderzoek blijkt ook dat mensen in Noord-Holland het minst tevreden zijn over de kwaliteit van hun woning. Huurders geven het laagste gemiddelde cijfer (5,3) en bijna een derde van de deelnemers uit Noord-Holland vindt de onderhoudsstaat van zijn woning slecht. Landelijk is dat 19 procent. De geënquêteerden uit Noord-Holland hebben gemiddeld ook de oudste woningen.

In Limburg is de afgelopen jaren het minst aan woningen verbeterd. 36 procent van de huurders in Limburg zegt dat er al tien jaar niets aan de woning is aangepast. Landelijk is dat 27 procent.  
Het onderzoek

De enquête onder huurders is landelijk verspreid via de websites van alle regionale omroepen, en bevat een goede regionale spreiding. 8562 mensen vulden de enquête in.

Omdat mensen met klachten de enquête naar alle waarschijnlijkheid eerder invullen dan mensen zonder klachten, zal het gemiddelde cijfer in het huurdersonderzoek waarschijnlijk relatief laag zijn. Het onderzoek geeft wel een goede indicatie van het type klachten en problemen van huurders.

Terug naar het overzicht