Investeren in ventilatie maakt personeel tot 15% productiever

Er wordt van alles gedaan om de productiviteit op kantoren te verhogen, maar er wordt nog lang niet altijd gedacht aan het creëren van een gezonde binnenluchtkwaliteit. Toch heeft het binnenklimaat van de werkplek een behoorlijke invloed op de productiviteit.

Persoonlijkheid, cultuur en kantoormeubelen…overal wordt aan gedacht in een werkomgeving. Althans, dat denkt men. Licht, temperatuur en lucht hebben namelijk een grotere impact op mensen dan gedacht wordt. Wanneer een gebouw gezond is, zijn mensen 10 tot 15 procent productiever en ligt het ziekteverzuim ook nog eens 1,5 tot 2 procent lager. Wanneer mensen aspecifieke klachten hebben is het raadzaam het ventilatiesysteem na te laten kijken. Uit onderzoek is gebleken dat deze vaak niet goed worden bijgehouden. Probeer deze klachten echter voor te zijn door het systeem altijd goed bij te houden. Hoewel de Arbowet enkele regels heeft opgesteld, zitten er ook gaten in die wet. De verantwoordelijkheid voor het behoud van een gezond binnenklimaat ligt daarom, naast de wet, bij de werkgevers zelf.

Medewerkers kunnen het best een prettige werkomgeving voor zichzelf creëren door ze, indien mogelijk, met het aanwezige ventilatiesysteem te spelen. Door de temperatuur, luchtsnelheid en hoeveelheid verse lucht te beïnvloeden is men meer tevreden dan wanneer deze mogelijkheid er niet is. Zelf een raam openzetten of verwarming aan of juist uitzetten kan hier aan een bijdrage aan leveren.

De regels uit het bouwbesluit gelden helaas slechts als minimum. Het is dus niet zo dat ieder nieuw gebouw automatisch een geweldig binnenklimaat zal hebben. Hiervoor zijn meer maatregelen nodig. Een gezond gebouw dat kan ademen, daar moet men anno 2015 nog steeds zelf om vragen. Onderzoek wijst uit dat de kosten bij de bouw zo’n 10 tot 15 procent toenemen, maar dit betaalt zich binnen twee jaar terug. Het rendement is immers ontzettend hoog.

Bron: VGZ

Terug naar het overzicht