Klaslokalen moeten goed geventileerd worden

Onlangs werd bekend dat een Nijmeegse basisschool hun lokalen goed moet ventileren, omdat de concentratie kooldioxide in de klas anders te hoog wordt. Studenten Biomedische Wetenschappen voerden een aantal maanden een onderzoek uit op deze school.

Verontruste ouders, die vermoedden dat het klimaat op de basisschool niet goed was, bleken gelijk te hebben. En dat slechte binnenklimaat kan niet alleen een negatieve invloed hebben op de leerprestaties van de kinderen, maar ook op hun gezondheid.

In het onderzoek werd de ene dag de luchtkwaliteit gemeten zonder iets aan de ventilatie te doen. Op een andere dag werden de ramen geopend. Toen de ramen vaker werden open gezet, daalde het kooldioxideniveau. Wetenschappers hebben de school inmiddels geadviseerd regelmatig met een apparaat rond te gaan en de ramen vervolgens te openen. Desalniettemin zijn er veel betere oplossingen om een constantere en betere binnenluchtkwaliteit te krijgen.

Opnieuw blijkt dat ventilatie niet de aandacht krijgt die het verdient. Hoewel het van groot belang is, besteden veel mensen hun aandacht (of geld) liever aan iets anders. Movair hoopt dat hier snel verandering in zal komen zodat men het belang van ventilatie in gaat zien. Gebruikers, jong en oud, hebben recht op een gebouw dat goed is geventileerd. Een gezond binnenklimaat zou, gezien de uren die we binnen doorbrengen, hoog in het vaandel moeten staan.

Bron: De Gelderlander

Terug naar het overzicht