Mindere prestaties van leerlingen, leerkrachten én een hoger ziekteverzuim…

Goed nieuws: de PO-raad, VO-raad, VNG en ministeries van OCW gaan samenwerken om schoolbesturen te ondersteunen bij het creëren van een duurzame, gezonde en betaalbare school. Dit alles gebeurt om een gezonde werk- en leeromgeving te bieden aan de grote groep leraren en leerlingen die ons land rijk is.

In Nederland staan zo’n 9 duizend schoolgebouwen. Ruim 2,4 miljoen leerlingen en 200 duizend leraren verblijven vijf dagen per week in de gebouwen die vaak een slecht binnenklimaat hebben. En dat is zorgelijk, want het slechte binnenklimaat leidt tot mindere prestaties van de mensen die in het gebouw zijn. Bovendien zorgt het voor een verhoging van het ziekteverzuim.

Vanuit Green Deal worden scholen geholpen om nu echt werk te maken van een gezond binnenklimaat in hun gebouw.
Lees hier voor meer informatie verder.

Terug naar het overzicht