Movair in nieuwe NOM woningen Woningbouwvereniging Reeuwijk

Woningbouwvereniging Reeuwijk is een woningcorporatie met 1.100 woningen in Reeuwijk, Driebruggen en Waarder. Nadat ze in de afgelopen jaren zo’n 100 betaalbare seniorenwoningen hebben gebouwd, is het vernieuwen van bestaande woningen en het energetisch verbeteren daarvan (naar minimaal label B) een van hun speerpunten. Movair leverde een bijdrage aan hun meest recente project.  

Op de locatie ‘De Oude Tol’ in Reeuwijk worden als pilot zes Nul Op de Meter woningen gebouwd. Dit zijn de eerste NOM-woningen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De woningen in De Oude Tol zijn geschikt voor diverse doelgroepen, van senioren tot starters en eenoudergezinnen. De zes energiezuinige woningen werden op 14 april opgeleverd. De sleutels werden overhandigd aan de nieuwe huurders van de NOM-woningen.

Ventilatie met Movair

De zes NOM woningen van Woningbouwvereniging Reeuwijk worden geventileerd door middel van Movair. De woningbouwvereniging zegt hierover:

“Voor de woningen is er gekozen om de aanvoer van verse buitenlucht te laten plaatsvinden in de onderdorpel van de kozijnen. Dit is esthetisch mooier dan een rooster in het kozijn maar heeft ook  grote voordelen qua comfort. De verse buitenlucht wordt namelijk eerst onder de vensterbank door achter de radiator gebracht. Zo wordt de lucht eerst opgewarmd alvorens deze daadwerkelijk uw woning binnentreedt. Hierdoor wordt er geen hinder ondervonden van tocht en koude zoals bij ‘normale’ aanvoer van verse buitenlucht."


De afvoer van de lucht binnen de woning vindt mechanisch plaats, dit wordt gestuurd door een Co2 meting in de woonkamer/keuken. Voor de afvoer van de lucht zijn roosters op de standaard plekken (keuken, badkamer en toilet) voldoende. Deze afvoerroosters worden aangestuurd door een warmtepomp die is geplaatst in de techniek ruimte op de zolderverdieping. De warmtepomp haalt warmte uit de afgezogen lucht en zet deze vervolgens om in warm water voor ventilatie en tapwater.


Wat maakt de woningen bijzonder?
Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft zes woningen ontwikkeld zonder gasaansluiting, een goede isolatie en energiezuinige installaties voor zowel verwarming als tapwater. Net zo bijzonder is het dat de woningen zelfvoorzienend zijn in het opwekken van duurzame energie door de over het gehele dakvlak geplaatste zonnepanelen. Voor de woningen is berekend dat de hoeveelheid opgewekte energie door de zonnepanelen voldoende is voor het benodigde energieverbruik voor het verwamen van de woning, voor het koken, voor de verlichting en het huishoudelijk gebruik van elektrische apparatuur. Per saldo komt de energienota dan ook jaarlijks op nul euro uit. Daarom worden de woningen Nul Op de Meter (NoM) woningen genoemd. De woningbouwvereniging garandeert samen met het bouwbedrijf, dat bij normaal gebruik er inderdaad geen energielasten meer zijn.

Reacties huurders
De huurders zijn enthousiast over de woningindeling. Wonen, koken, slapen en douchen: het kan allemaal op de begane grond. Op de eerste verdieping is de bijzondere installatie geplaatst. Het is mogelijk om op de eerste verdieping nog een aparte kamer te maken. De huurders zijn extra voorgelicht over de bijzondere bouwwijze en toegepaste techniek. De huurders kunnen zelf nauwlettend via internet de opwekking van energie en het verbruik van energie volgen. Uiteraard worden de bewoners hierin begeleid.

Terug naar het overzicht