Onzichtbaar ventileren: mooi én effectief

Voldoende ventileren is belangrijk in de goed geïsoleerde woningen en kantoren van nu. Wie het ventilatiesysteem (nagenoeg) onzichtbaar wil combineren met raam- en/of deurkozijnen van kunststof, heeft keus te over.

Kunststof kozijnen op basis van VEKA profielen zijn perfect te combineren met de modernste ventilatiesystemen. Afhankelijk van situatie en voorkeur kan men het ventilatiesysteem in het raam, op het kozijn of onder het kozijn integreren. In dit artikel presenteren we een aantal voorbeelden.

Ventilatiesysteem in het raam

Permanent ventileren zorgt voor een gezond binnenklimaat. Permanent ventileren met een gewoon draaikiepraam heeft echter z’n bezwaren. Kiepen of wijd openzetten is immers niet handig wanneer het waait en/of regent. En als bewoners niet thuis zijn, vormen ramen in draai- of kiepstand een onbedoelde uitnodiging voor inbrekers. Met activPilot Comfort PADK neemt Winkhaus deze bezwaren weg.

Deze raambeslagen bieden naast draaien en kiepen namelijk een derde openingsmogelijkheid: de parallelstand. Hierbij ontstaat tussen het kozijn en de raamvleugel een ca. 6 mm smalle, rondom lopende spleet, waardoor verse lucht kan binnenstromen.

De parallelstand maakt permanente ventilatie mogelijk en biedt effectieve bescherming tegen regen en wind. Inbraakbeveiliging wordt ook geboden: een raam in de parallelstand voldoet namelijk aan de eisen van weerstandsklasse RC2/SKG**. Daar komt bij dat van buitenaf nauwelijks te zien is dat een raam in de parallelstand staat.

Ventileren in de parallelstand zorgt voor een behaaglijk binnenklimaat en optimaal comfort. Het voorkomt koude luchtstromen onder het raam en bespaart bovendien verwarmingsenergie. Dat komt doordat bij een parallel afgesteld raam de verse buitenlucht langzamer en gelijkmatiger binnenstroomt. De lucht warmt daardoor sneller naar ruimtetemperatuur op, waardoor het energieverlies lager is.

Dit ventilatiesysteem legt in productie en montage geen beperkingen op. Kunststof kozijnprofielen hoeven er niet op te worden aangepast en het raambeslag is eenvoudig te monteren. Met name in de particuliere markt en renovatieprojecten wordt het systeem veel toegepast. Bij de renovatie van panden waarvan het aanzicht intact moet blijven, kan het bijvoorbeeld uitstekend worden gebruikt. Dit ventilatiesysteem valt onder de normen van het Bouwbesluit toe te passen als spui-isolatie.

Ventileren onder het kozijn

Een goed ventilatiesysteem draagt bij aan een gezond binnenklimaat, zorgt voor comfort en werkt energiezuinig. Movair biedt hiervoor diverse oplossingen met de ventilerende onderdorpel Movair+, die onzichtbaar onder het kozijn wordt geplaatst. 

Een van de oplossingen is Movair+ Convect, waarin de ventilerende onderdorpel wordt gecombineerd met een Convect luchtgeleider achter de radiator. Verse buitenlucht komt via de onderdorpel in de luchtgeleider terecht. De aangevoerde lucht wordt geruisloos achter en tussen de panelen van de radiator geleid. Deze luchtstroom zorgt ervoor dat warme kamerlucht onder de radiator wordt aangezogen en vermengd met de aangevoerde verse lucht, waardoor de temperatuur van de lucht verder toeneemt. Al in het kanaal van de luchtgeleider wordt zo het verschil tussen buiten- en binnenlucht voor meer dan 50% overbrugd. Buitenlucht komt dus nooit koud de kamer binnen, wat zeker in de herfst en winter prettig is. Doordat onder aan het kozijn wordt geventileerd, worden tocht en koudeval effectief voorkomen. Een ander voordeel is dat de lucht gefilterd binnenkomt. Bovendien hebben Movair+-Convect en andere Movair+-oplossingen nóg een belangrijk voordeel: ze zijn sterk geluidswerend en kunnen suskasten aantoonbaar overbodig maken. Daarom worden ze vaak toegepast in binnenstedelijke renovatieprojecten.

De meest recente toepassing van Movair+ is StralendWARM. Hierin functioneert de ventilerende onderdorpel in een energiezuinig klimaatsysteem, waarin ook een Inventum Ecolution Warmtepomp en een Henrad/Stelrad ECO radiator afgiftesysteem zijn opgenomen. De warmtepomp wint maar liefst 15 graden warmte terug uit de ventilatielucht. Deze teruggewonnen warmte is beschikbaar voor de verwarming van tapwater, maar kan via de ECO radiator ook worden afgegeven als behaaglijke stralingswarmte. Met StralendWARM kan elke bewoner erop vertrouwen dat zijn of haar woning ruim en comfortabel wordt geventileerd, zonder bang te hoeven zijn voor een te hoge energierekening. Zo wordt voorkomen dat men te weinig ventileert. Het resultaat: energiebesparing, meer comfort en een gezond binnenklimaat.

Ventileren boven het kozijn

Onzichtbaar ventileren boven het kozijn kan op verschillende manieren. Er zijn bijvoorbeeld ventilatieroosters die op het kozijn worden geschroefd. Een andere optie is een ventilatierooster dat op het kozijn achter het buitenspouwblad wordt geplaatst. 

Dit soort rooster is een voorbeeld van de tweede optie. Dit rooster is van buiten niet zichtbaar. Het wordt in zijn geheel van binnenuit in de woning aangebracht. De TopStream is bij uitstek geschikt voor toepassing in nieuwbouw. Wanneer dit rooster wordt gecombineerd met kunststof kozijnen, wordt het meestal door de timmerfabriek in een HSB (Hout Skelet Bouw) wand geplaatst. Hierdoor heeft de TopStream een belangrijk voordeel ten opzichte van conventionele ventilatieroosters. Geplaatst in de sparing van de HSB-wand hoeft het ventilatierooster namelijk niet even breed te zijn als het kozijn, maar kan het ook smaller worden uitgevoerd. Hierdoor kan de doorlaat worden afgestemd op het ventilatiedebiet dat per ruimte nodig is. Dit voorkomt overdimensionering van roosters en daarmee overmatig ventileren, wat vanuit het oogpunt van energiezuinigheid een goede zaak is.

De BUVA TopStream heeft een optimale zelfregelende klep. Deze verkleint de doorlaat bij een toenemende winddruk op de gevel. Een verwant systeem is de BUVA AcouStream: een zelfregelend susrooster met een beperkte inbouwdiepte en -hoogte dat voor een flinke geluidsreductie zorgt. Ze kunnen als losstaande roosters worden gebruikt. In de praktijk worden ze echter vaak gecombineerd met een mechanisch ventilatiesysteem. Deze combinatie resulteert in een ventilatiesysteem C dat een grote besparing op de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) realiseert. De Q-Stream is standaard voorzien van vochtsensoren en is optioneel leverbaar met een zoneregeling. Dit systeem is volledig zelfregelend. Daarnaast kan de bewoner het zelf bedienen met bijvoorbeeld een app. Doet de bewoner dit niet, dan kiest het systeem zelf de instelling die bij de actuele situatie en binnenluchtkwaliteit past.

Bron: VEKA Nederland

Terug naar het overzicht