De kern van de StralendWARM oplossingen

StralendWARM is een integrale oplossing die ventileren, verwarmen en energie besparen met een eenvoudige installatie realiseert. StralendWARM is toepasbaar in een breed scala aan type woningen en door zijn eenvoud voor bewoners ook te begrijpen en te bedienen. StralendWARM kan in All-Electric als in Hybride situaties toegepast worden.

De StralendWARM ventilatieoplossingen verzorgen de ventilatie in een woning door comfortabele luchttoevoer in de verblijfsruimten middels de Movair ECO Ventilatieradiator en de afvoer van lucht via geluidarme ventielen middels de Inventum Ecolution. Hierbij wordt per saldo op zeer efficiënte wijze energie opgewekt in plaats van verloren. Door het mechanisch afvoeren van lucht door de Ecolution ontstaat er onderdruk in de woning. Vanwege deze onderdruk wordt er via de ECO Ventilatieradiator lucht aangezogen van buiten. Afhankelijk van de luchtdichtheid van de woning kan dit op verschillende manieren gerealiseerd worden.

Movair Ventilerende dorpel

De lucht voor de ventilatieradiator wordt toegevoerd via de Movair Ventilerende onderdorpel van het kozijn en een kort geluiddempend kanaal. De Movair Ventilerende onderdorpel kan toegepast worden in zowel kunststof-, aluminium als houten kozijnen. Tevens kan deze dorpel d.m.v. het Movair Window Upgrade concept toegepast worden in bestaande houten kozijnen.

StralendWARM: Een integrale oplossing waarbij 1 + 1 = 3

De kracht van de Movair ECO Ventilatie radiator:

 1. De eenvoudige bediening;
 2. De hoge stralingswarmte;
 3. De lucht komt gefilterd de woning binnen;
 4. De comfortabele temperatuur van de toegevoerde verse buitenlucht zonder koudeval;
 5. De verticale instroomrichting van deze toegevoerde lucht die het gevoel van tocht voorkomt.

De kracht van de Movair Ventilerende Onderdorpel:

 1. Esthetisch, geen rooster of toevoeropening zichtbaar;
 2. Te combineren met houten, kunststof en aluminium kozijnen;
 3. Als Window Upgrade ook te integreren in bestaande houten kozijnen;
 4. Laat de bestaande gevel intact;
 5. Prefab: Minder complex in de uitvoering met minder risico’s in performance.

De kracht van de Inventum Ecolution is:

 1. De hoge SCOP, het hele jaar door > 4,2;
 2. De Ecolution realiseert warmte terug winning op basis van natuurlijke ventilatie d.m.v. de warmtepompfunctie. Hierbij is de efficiency en het rendement hoger dan bij traditionele WTW met balansventilatie.
 3. Garandeert voldoende ventilatie voor een gezonde woning
 4. De Ecolution ventileert permanent echter de warmtepomp slaat alleen aan als nodig voor ruimteverwarming en/of tapwaterverwarming;
 5. De Ecolution is een warmtepomp zónder buitenunit.

De kracht van de combinatie: StralendWARM

 1. De eenvoud. Zowel in de exploitatie en het gebruik door de bewoners.
 2. De bewoner is zich het functioneren van de installatie niet bewust. Hoeft niets te regelen aan de toevoer van lucht en kan de afvoer met de bekende driestanden schakelaar naar behoefte variëren.
 3. Ventileren is energie winnen! De bewoner wordt gemotiveerd om voldoende te ventileren.
 4. Ook bij grote ventilatie behoefte (>bouwbesluit) geen tocht of comfortverlies.
 5. Door meer stralingswarmte volstaat een lagere ruimtetemperatuur.

Waar is StralendWARM toepasbaar

StralendWARM kan zowel in nieuwbouw als in bestaande bouw toegepast worden.

Nieuwbouw: Welke oplossing van StralendWARM is gewenst?

In nieuwbouw wordt StralendWARM als All-Electric oplossing toegepast in zowel in Energie Neutrale als in NOM woningen. StralendWARM is zowel in de investeringsfase als bij gebruik en onderhoud aanmerkelijk goedkoper dan de bekende All-Electric alternatieven.

Bestaande bouw: Welke oplossing van StralendWARM is toepasbaar?

In bestaande bouw kan StralendWARM, door de verschillende opties, aan de specifieke situatie en wensen worden aangepast. StralendWARM kan uitgevoerd worden in verschillende varianten van hybride tot All-Electric en zelfs bij Stadsverwarming. Daarbij kijken we met name naar de principes van de Trias Energetica en Non-regret. Uitgangspunt bij Non-regret is de uiteindelijke situatie waaraan de woning of het complex moet voldoen in het jaar 2050, het Referentiejaar .

We komen tot een specifieke uitvoering bij een bestaande woning of complex op basis van de onderstaande vragen:

 1. Hoe lang moet de woning of het complex nog meegaan? De verwachte levensduur?
  Indien tot na 2050, het Referentiejaar , leg dan de prioriteit bij de schil. Een goede isolatie en Qv10 waarde. Door de lagere warmtevraag zal een andere installatie met minder energieverbruik mogelijk zijn. Er kan meteen bespaard worden op de benodigde installatie en het energieverbruik. De warmtebehoefte richt zich dan met name op de toegevoerde lucht.
 2. Uit TCO berekeningen volgt steeds dat de besparing op energie en een kleinere installatie door een juiste renovatie opweegt tegen de rentelasten van een, uiteindelijk toch voor het Referentie jaar noodzakelijke maar naar voor gehaalde, renovatie.
 3. Is de schil reeds goed geïsoleerd of zijn vóór het Referentiejaar nog extra maatregelen nodig?
  Kozijnen zijn een grote bepalende factor voor de energieprestatie van een woning. Bij vervanging van de kozijnen kan de Movair ventilerende dorpel geïntegreerd worden. Indien kozijnen niet voor het Referentiejaar  aan vervanging toe zijn kan bij houten kozijnen een Window Upgrade overwogen worden. Indien er voor het Referentiejaar geen renovatie van de kozijnen nodig is zijn er andere oplossingen mogelijk om de toevoer naar de Movair ECO Ventilatie radiator mogelijk te maken.
 4. Moeten de bestaande radiatoren nog langer mee?
  Bij StralendWARM wordt de toegevoerde lucht via de Movair ECO Ventilatieradiator de woning binnengebracht maar kan ook achter een bestaande radiator de woning binnenkomen. De functionaliteit is in grote lijnen hetzelfde maar de prestaties liggen aanzienlijk lager. Bovendien zal een in deze fase uitgestelde radiatorvervanging, over de gehele periode gezien (TCO), alleen maar tot hogere kosten leiden.
 5. Hoe wordt vervuilde lucht nu afgevoerd?
  Via aparte kanalen vanuit de keuken, badkamer en toilet of via een centrale afvoer met MV-box? Kan de Ecolution daar op aangesloten worden of zijn extra maatregelen nodig.
  Hoe is de Qv10-waarde? Moeten er maatregelen getroffen worden om de kierdichtheid te verbeteren of zijn er eventueel extra kanalen nodig om alle verblijfsruimten van voldoende onderdruk te voorzien? Wat is de kwaliteit van de huidige afvoerrozetten?
 6. Wat is de huidige warmtebron? Hoe oud is deze en op welke wijze zal de woning in het Referentiejaar verwarmd worden?
  Qua warmtebron voor ruimteverwarming én tapwaterverwarming is de toepassing van de Ecolution een Non-regret stap in de goede richting. Hij kan in hybride situaties een belangrijke bijdrage leveren aan energiebesparing maar kan ook in een woning met een voldoende goed isolerende schil als primaire warmtebron in een Energie Neutrale of NOM All-Electric situatie functioneren.